Tháng 11 2020

  • TIS INTEC GROUP
  • Đầu tư chiến lược Seed B
  • ALIBABA Entrepreneurs Fund Jumpstarter
  • Lọt vào top 20 trong hàng ngàn công ty tham gia Global Pitch
Back to top